Slevy

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vzhledem k nařízení Evropského parlamentu a Rady jsme byli nuceni investovat hromadu času a peněz k sepsání tohoto dokumentu, a vy jste nuceni investovat hromadu času k přečtení tohoto dokumentu, který sáhodlouze informuje o velice nečekané skutečnosti, že internetový obchod získává od svých zákazníků osobní údaje,  aby mohl plnit svůj hlavní účel - rozesílání zboží. A taky že vaše údaje budou uchovány až po dobu 10-ti let, protože to vyžaduje zákon o dani z příjmu (musíme uchovávat faktury a účetnictví).  Dalším skandálním bodem dokumentu je předání vaších osobních údajů třetí osobě - konkrétně České poště ve formě adresy na obálce, a googlu ve formě počítadla návštěv. Pohodlně se tedy usaďte, jdeme na to. Protože:

 1. Udělujete tímto souhlas provozovateli webových stránek my-orange.cz Filipu Vorlíčkovi , se sídlem Polská 1266, 56206 Ústí nad Orlicí, IČ: 75431068, zapsanému v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ Ústí nad Orlicí. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, uživatelské jméno, IČ

 • Kontaktní údaje – email, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo

 • uživatelské nastavení – další uživatelem uložené adresy, nastavení newsletterů, zařazení do zákaznické skupiny, sledované položky, nákupní seznamy, hodnocení produktu

 • údaje o provedených objednávkách – seznam nakoupených produktů, platební a doručovací podmínky vč. cen, provedené reklamace

 

 1. Výše zmíněné údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zajištění chodu internetového obchodu a zvyšování kvality poskytovaných služeb . Tyto údaje budou Správcem zpracovány maximálně po dobu 10 let.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti, nebo skrze kontaktní formulář.

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Dopravce - Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha 1

 2. Poskytovatel služby Google Analytics - Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.