Slevy

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem webu my-orange.cz Filipem Vorlíčkem, fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění zapsaného u Městského úřadu Ústí nad Orlicí, s místem podnikání Polská 1266, 56206 Ústí nad Orlicí, IČ 75431068 (dále jen „provozovatel“) a fyzickou či právnickou osobou využívající služeb webu my-orange.cz (dále jen „zákazník“). Využíváním služeb webu se rozumí nejen objednání zboží, ale také založení uživatelského účtu či prohlížení produktů.

 

2. Proces objednávky a uzavření kupní smlouvy

2.1 Zákazník odesláním objednávky dává provozovateli návrh kupní smlouvy. Zavazuje se odebrat konkrétní zboží v konkrétní ceně, za konkrétních platebních a dodacích podmínek. Je-li součástí návrhu i platba předem (zálohou), provede zákazník i platbu na konto provozovatele.

2.2 Provozovatel návrh kupní smlouvy akceptuje okamžikem odeslání zboží na adresu zákazníka, o čemž jej bezprostředně informuje emailem. Tím vzniká mezi zákazníkem a provozovatelem právoplatná kupní smlouva. Provozovatel má také právo návrh kupní smlouvy odmítnout či pozměnit. V případě odmítnutí dá o tomto rozhodnutí zákazníkovi vyrozumnění emailem. Poslal-li zákazník již zálohu (zaplatil předem), vrátí provozovatel zákazníkovi celou částku ve lhůtě 3 pracovních dní. V případě změny je o tomto nutnu zákazníka informovat, a vyčkat na akceptaci zákazníkem.

2.3 Veškeré ceny jsou platné v okamžik uzavření kupní smlouvy, a jsou konečné. Provozovatel není plátce DPH, proto do ceny DPH nijak nevstupuje.

2.4 V případě, že je součástí objednávky jakákoliv zakázková výroba či úprava, zákazník předává potřebná data provozovateli současně s objednávkou pomocí webové prezentace, nebo bezprostředně po objednávce jiným komunikačním kanálem (např. emailem, telefonem, SMS zprávou).

2.5 Objednávka zaniká 15. den po založení v případě, zvolí-li zákazník platbu předem (zálohou), avšak platbu neprovede v termínu.

 

3. Práva a povinosti zákazníka

Zákazník se zavazuje k dobré platební morálce. Zvolí-li v objednávce platbu předem (zálohou), provede tak nejpozději do 14-ti kalendářních dní. V případě platby dobírkou se zavazuje převzít zásilku nejpozději do 14-ti kalendářních dní od doručení výzvy.

 

4. Možnost odstoupení od smlouvy

4.1 Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy se zákazníkem bez udání důvodu nejpozději do okamžiku převzetí zásilky zákazníkem.

4.4 Zákazník má právo dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku na odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu. V tomto případě musí zákazník zaslat výrobek neporušený zpět provozovateli na adresu Filip Vorlíček, Polská 1266, 56206 Ústí nad Orlicí. Od smlouvy není možné odstoupit, jestliže je výrobek viditelně používán, nebo je upraven na míru zákazníka. Od kupní smlouvy je možné odstoupit pouze písemně. Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat číslo objednávky, soupis vracených věcí, a kompletní adresu zákazníka. Finanční prostředky budou zákazníkovi vráceny ve lhůtě 14 dní od přijetí písemného odstoupení od smlouvy a veškerého zboží sepsaného v odstoupení od smlouvy. Vracené zboží musí být vždy kompletní! V případě, že zákazník vrátí nekompletní výrobek, bude mu na jeho náklady odeslán zpět. Odmítne-li náklady na dopravu uhradit, bude vyzván k vyzvednutí výrobku v sídle provozovatele. Na osobní vyzvednutí má 60 kalendářních dní, poté výrobek propadá ve prospěch provozovatele.

 

5. Dodací podmínky

5.1 Provozovatel expeduje zásilky obvykle nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí objednávky či zálohy, pokud není uvedeno jinak

5.2 Zboží je přepravováno Českou poštou s.p.

 

6. Poštovné a balné

Poštovné a balné se řídí níže popsaným ceníkem:

 

Doporučená zásilka: 59 Kč

Zásilka do zahraničí – Evropa vč. zemí mimo EU (Shipment within Europe incl. non-EU countriesb): 149 Kč

Zásilka do zahraničí mimo Evropu (Worldwide shipment outside Europe): 199Kč

 

Dobírka: +40 Kč (jen pro ČR)

 

Při nákupu nad 399Kč a se poštovné po ČR neúčtuje

 

7. Záruka a reklamace

7.1 Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku

7.2 V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník nárok na bezplatnou opravu, výměnu nebo vrácení peněz.

7.3 V případě reklamace zákazník doručí na adresu provozovatele vadný výrobek na vlastní náklady včetně krátkého písemného popisu závady, načez provozovatel je povinen tento výrobek zkontrolovat, případně odborně opravit nebo vyměnit za nový kus, a to vše ve lhůtě 30-ti kalendářních dní od doručení vadného výrobku. V případě uznání reklamace je zákazníkovi vrácen opravený nebo nový výrobek na náklady provozovatele, a zákazník má právo na proplacení nákladů spojených s doručením vadného výrobku k provozovateli. Provozovatel zákazníkovi uhradí jen nezbytně nutné a zcela prokazatelné náklady! Pro tyto účely se stanovuje limit k proplacení nákladů v maximální výši 100 Kč jedná-li se o zákazníka z České Republiky, 200Kč jedná-li se o zákazníka z jiných evropských zemí mimo ČR, a 400Kč jedná-li se o zákazníka mimo Evropu. V případě neuznání reklamace (tzv. neoprávněné reklamace) je o této skutečnosti zákazník vyrozumněn emailem. Také nemá nárok na proplacení nákladů a je vyzván k úhradě nákladů spojených s odesláním výrobku zpět. Neuhradí-li, nebo nebude-li souhlasit se zasláním výrobku na určitou adresu, je tento výrobek možno bezplatně vyzvednout na adrese provozovatele po dobu 60-ti kalendářních dní od vyrozumnění o zamítnuté reklamaci. Nevyzvedne-li si zákazník výrobek do stanovené lhůty, pak v případě, jedná-li se o výrobek do hodnoty 500Kč, propadá provozovateli. Jedná-li se o výrobek dražší, začíná provozovatel účtovat zákazníkovi skladné ve výši 20Kč / den až do doby, než výše skladného nepřevýší hodnotu výrobku. Poté výrobek automaticky propadá provozovateli.

7.4 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, opotřebením, únavu materiálu a vodotěsnost či voděodolnost.

 

8. Registrace

8.1 Zákazníkovi je umožněna registrace, díky které může využívat marketingových akci, věrnostního programu, affiliate programu, nebo velkoobchodních objednávek. Registrace je na dobu neurčitou, a zákazník se může kdykoliv bezplatně rozhodnout svojí registraci zrušit. V tomto případě je provozovatel povinen smazat veškerá data o zákazníkovi nejpozději 3 měsíce od žádosti o zrušení registrace.

8.2 Provozovatel má právo kdykoliv a bez předchozího upozornění zákazníkovi registraci zrušit.

 

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje předané zákazníkem, budou použity výhradně pro interní potřebu, nebudou zveřejňovány (bez výslovného souhlasu), ani jinak zneužívány. Při nakládání s osobními údaji se provozovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami dává zákazník prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním jeho osobních údajů. Zákazník má právo požádat o výmaz osobních údajů z databáze či zrušení registrace. Provozovatel je registrován v databázi Úřadu pro ochranu osobníc údajů pod reg. číslem: 00037996

 

10. Závěrečné ustanovení

Veškerý obsah na webu my-orange.cz je majetkem provozovatele. Je zakázáno kopírování jakékoliv části webu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2014